top of page

KOMİTE VE İL GRUPLARI
ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Ekran Resmi 2024-03-22 11.17.17.png

Bu yönetmelik, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı tarafından oluşturulan komite ve il gruplarının kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemek üzere hazırlanmıştır ve Tohumluk Vakfı Bireylerini (Tohumluk Vakfı Kurucuları, Genel Kurul Üyeleri, Gönüllüleri ve Çalışanlarını) kapsar. 

bottom of page