top of page

KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmelik, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür Ve Sanat Vakfı tarafından oluşturulacak Komitelerin kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemek üzere hazırlanmıştır ve TOHUMLUK VAKFI Bireylerini (TOHUMLUK VAKFI Kurucuları, Genel Kurul Üyeleri, Gönüllüleri ve Çalışanlarını) kapsar. 

KOMİTELERİMİZ

bottom of page