top of page

Kaynak Geliştirme  Komitesi

IMG-20221130-WA0008.jpg

Nihan

Bayındır

Cemal Daş.jpeg

Cemal Daş

Gül Aran.jpeg

Gül Aran

Ekran Resmi 2022-11-25 12.33.53.png

Ziya

Öğütcü

ALT KOMİSYONLAR

 1. Adım Adım  Komisyonu (Spor Komitesi ile birlikte)

 2. Haydi Kızlar Spora Komisyonu (Spor Komitesi ile birlikte)


KOMİTENİN AMACI

Kaynak geliştirmeye yönelik stratejilerin oluşturulmasına destek vermek,    

 • Belirlenen strateji doğrultusunda yıllık planı ve bütçeyi hazırlamak,

 • Faaliyetleri uygun görüldüğü biçimde yönetmek ve belirlenen hedeflere ulaşmayı sağlamak,

 • Kurumsal kaynak portföyünü oluşturarak geliştirmek,

 • Kaynağın bağış yöntemi ile gerçekleşmesi durumunda potansiyel bağışçılarla ve sponsorlarla iletişime geçerek kaynak yaratmak,

 • Tohumluk Vakfının, etik standartlarına uyumlu bir şekilde yönetilmesini sağlamak,

 • İktisadi işletmeye ait ürünlerin geliştirilmesini ve satış işlemlerini gerçekleştirmek,

 • Kaynak yaratım sürecinde yeni trendleri takip ederek söz konusu trendlerin uygunluğunu ve uygulanabilirliğini araştırmak,

 • Yürütülecek her proje için fizibilite çalışması yapmak,

 • Kaynak geliştirme komitesinde görev alan gönüllülerin ve destekçilerin projelerde aktif rol alabilmelerini sağlayacak çalışmalar düzenlemek.

 


KOMİTENİN İŞLEVLERİ

 • Kaynak Geliştirme Komitesi, komite üyeleri her ayın 2. ve 4. Salı günü toplantı yapar.    

 • Toplantının gündemi WhatsApp grubunda üyelerle paylaşılır eklemek istedikleri konu başlıkları ilave edilir.  

 • Her toplantıda konuşulan konular ve alınan kararlar Komite sekreteri tarafından bir tutanak halinde üyelere ve Yönetim Kuruluna gönderilir. 

 • Komitede kararlar, hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. 

 • Komite amaç ve görevleri doğrultusunda iş planı yapılarak, herkesin eşit oranda katılımını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilir.

bottom of page