top of page

Kaynak Geliştirme  Komitesi

WhatsApp Image 2022-04-10 at 11.15_edited.jpg

Meral Eroğlu Uzman

yesim_20230322 (1).jpg

Yeşim

Karazeybek

Evrim Furkan_edited.png

Evrim

Furkan

Ekran Resmi 2022-11-25 12.33.53.png

Ziya

Öğütcü

ALT KOMİSYONLAR

 1. Adım Adım  Komisyonu ( Spor Komitesi ile birlikte)

 2. Haydi Kızlar Spora Komisyonu (Spor Komitesi ile birlikte)


KOMİTENİN AMACI

Kaynak geliştirmeye yönelik stratejilerin oluşturulmasına destek vermek,    

 • Belirlenen strateji doğrultusunda yıllık planı ve bütçeyi hazırlamak,

 • Faaliyetleri uygun görüldüğü biçimde yönetmek ve belirlenen hedeflere ulaşmayı sağlamak,

 • Kurumsal kaynak portföyünü oluşturarak geliştirmek,

 • Kaynağın bağış yöntemi ile gerçekleşmesi durumunda potansiyel bağışçılarla ve sponsorlarla iletişime geçerek kaynak yaratmak,

 • Tohumluk Vakfının, etik standartlarına uyumlu bir şekilde yönetilmesini sağlamak,

 • İktisadi işletmeye ait ürünlerin geliştirilmesini ve satış işlemlerini gerçekleştirmek,

 • Kaynak yaratım sürecinde yeni trendleri takip ederek söz konusu trendlerin uygunluğunu ve uygulanabilirliğini araştırmak,

 • Yürütülecek her proje için fizibilite çalışması yapmak,

 • Kaynak geliştirme komitesinde görev alan gönüllülerin ve destekçilerin projelerde aktif rol alabilmelerini sağlayacak çalışmalar düzenlemek.

 


KOMİTENİN İŞLEVLERİ

 • Kaynak Geliştirme Komitesi, komite üyeleri her ayın 2. ve 4. Salı günü toplantı yapar.    

 • Toplantının gündemi WhatsApp grubunda üyelerle paylaşılır eklemek istedikleri konu başlıkları ilave edilir.  

 • Her toplantıda konuşulan konular ve alınan kararlar Komite sekreteri tarafından bir tutanak halinde üyelere ve Yönetim Kuruluna gönderilir. 

 • Komitede kararlar, hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. 

 • Komite amaç ve görevleri doğrultusunda iş planı yapılarak, herkesin eşit oranda katılımını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilir.

bottom of page