top of page

Sağlık  Komitesi

Gül Baytan Yıldız.jpeg

Gül Baytan Yıldız

Başkan

Ahmet Kılıç.jpeg

Ahmet

Kılıç

Başkan Yardımcısı

Öznur Purtaş.jpeg

Öznur

Purtaş

Sekreter

bottom of page