top of page

Sağlık  Komitesi

Ekran Resmi 2024-06-12 10.52.23.png

Figen Demir Kardeş

WhatsApp Image 2024-06-10 at 09.21.19.jpeg

Mehtap

Acarer

WhatsApp Image 2024-06-09 at 21.14.46.jpeg

Doğukan Onarok

 KOMİTENİN AMACI:

 • Sağlık Komitesinin Vakıf Yönetimi ile ortak kararlar alarak sağlıkla ilgili stratejik planlamaları yapması ve yıllık olarak komisyon çalışmalarını ve sonuçlarını paylaşması planlanmıştır.

 

KOMİTENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

 • Tohumluk Vakfının hizmet verdiği hedef kitle, beyannamede de belirtildiği gibi; Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Yaşlılar ve Yoksul kesimdir. Bu gruplara yönelik olarak vakıf üyelerinin de görüşü alınarak belirlenen konularda sağlıkla ilgili bilgilendirme toplantıları planlamak ve organize etmek.

 • Tohumluk vakfının ana amacı olan köy ve kırsalda toplumsal, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişime katkıda bulunurken aynı zamanda sağlıkla ilgili ihtiyaç duyulan konularda amaca uygun olarak farkındalık sağlanmasına yönelik projeler hazırlamak,

 • Gerektiğinde, hizmet verilen bölgelerde yaşayanların talepleri doğrultusunda küçük gruplarda (gruplara) sağlıkla ilgili eğitimler planlamak ve organize etmek.

 • Eğitim kurumlarında sağlıkla ilgili belli günlerde (örn: dünya tütünsüz günü) toplantılar düzenlemek.

 • Gerekli görülen kararlarla ilgili düzenleyici ve önleyici faaliyetleri yürütmek,

 • Sağlık komitesi gönüllülerin ilgili oldukları sağlık alanlarının belirlenerek vakfın saha çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla bu konularla ilgili eğitim düzenlemek.

 • Komite üyelerinin vermiş oldukları eğitimlerin rapor haline getirilerek arşivlenmesini sağlamak,

 • Komite faaliyetleri ile ilgili yıllık raporların düzenlenerek Vakıf Yönetimine iletilmesini sağlamak,

 • Her ay belirlenen günlerde  komite üyeleri ile toplantı yapmak.

 • Yapılan toplantıların “Toplantı Tutanağı” (Toplantı tarihi, Toplantı gündemi, Toplantıya Katılanlar, Alınan kararlar ) şeklinde düzenlemek ve arşivlemek.

bottom of page