top of page

Kültür Sanat Komitesi

Kültür ve Sanat Komitesi - Semra Sancak 1.jpeg

Semra Sancak

IMG-20240414-WA0037.jpg

Merve Acar

Nurdan Öztürk_edited.jpg

Nurdan Öztürk

ALT KOMİSYONLAR  

 • Geleneksel Sanatlar Komisyonu

 • Çağdaş Sanatlar Komisyonu 

 • Etkinlikler ve Fuarlar Komisyonu

 • Kültürel Diplomasi ve Kültürel Miras Komisyonu

 • Tiyatro Çalışmaları Komisyonu

KOMİTENİN AMACI

 • Vakfımızın amaçları doğrultusunda; Köy ve kırsalda toplumsal, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak, köylü ve kentli birbirinden öğrenmelidir ülküsüyle kültür ve sanat çalışmaları gerçekleştirmektir. Bu amaçla geliştirdiği kültür ve sanat projeleriyle farkındalık yaratmak, çocuklara, gençlere, kadınlara öncelikli olmak üzere dokunarak gelişmelerine, bilinçlenmelerine, toplumsal statülerinin yükseltilmesine aracı olmak.

 • Kültürel mirasımızın korunması, yaşatılması, kültürel diplomasi kanalıyla kırsalla kent dışında yurt içi ve yurt dışı kırsal merkezler arasında kültür alışverişlerine aracılık edecek eylemlerde bulunmak, projeler geliştirmek. Yönetim kuruluna alacağı kararlarda kendi alanında yardımcı olmak. 

 

KOMİTENİN İŞLEVLERİ

 • Kültür ve sanatın evrensel dili ve kişiler ve topluluklar arasındaki en iyi aracılık işlevinden dolayı kırsalla kent arasında köprü olmak üzere; projeler, etkinlikler, bağlantılar, organizasyonlar, eğitimler gibi eylemlerde bulunmak. 

 • Böylece Vakfımızın amacı doğrultusunda yol almasına aracı ve yardımcı olmak.

 • Vakfımızın vizyonu ve misyonunun tanıtılması, geliştirilmesi, gelirlerinin artırılması ve amacı yönünde kullanılması konularında aracılık etmek. Yeni gönüllüler kazandırmak

KOMİTENİN İŞLEYİŞİ

 • Kültür ve Sanat Komitesi düzenli olarak her ay iki komite toplantısı yapmaktadır. Toplantı tutanakları komite sekreteri tarafından komite üyeleri ve Vakıf Yönetimiyle paylaşılmaktadır.

 • Bu toplantılarda alınan kararlarda Yönetim Kurulu ve ilgili diğer komitelerle iletişim ve işbirliği sağlanmaktadır.

 • Komite çalışmaları ana başlıklar halinde kurulan ilgili komisyonlarda yürütülmektedir.

 • Proje bazında alt çalışma grupları oluşturulmaktadır.

 • Komite toplantılarında tüm komisyon ve alt çalışma gruplarının çalışmaları görüşülmekte ve değerlendirilmektedir.

 • Aylık Komite Başkanları toplantısında aylık gelişmeler Komite Başkanı (ve/veya Komite Başkanının atayacağı bir komisyon başkanı) tarafından paylaşılmaktadır.

 • Çalışmalarda komisyon ve alt çalışma grubu üyeleri ile sınırlı kalınmaksızın geniş katılım ve katkı sağlanması için çaba gösterilmektedir.

 • Vakfımızın Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerine uygun bir çalışma ve işleyiş içinde olmak için özen gösterilmektedir.

bottom of page