top of page

Spor  Komitesi

Ekran Resmi 2022-11-25 12.33.53.png

Ziya Öğütcü

Utku Varoğlu.jpeg

Utku Varoğlu

ALT KOMİSYONLAR  

 • Adım Adım Komisyonu

KOMİTENİN AMACI

 • Vakıf Resmi Senedi’nde belirtildiği üzere köylümüz kültür, sanat ve spor faaliyetlerine kolayca ulaşabilmeli, hatta bunların içinde olmalıdır. Bu amaca uygun olarak Vakıf Resmi Senedi MADDE 4 - VAKFIN FAALİYETLERİ a, g ve h bentlerinde belirtilen:

 • “a) Kırsal kesim ile şehir arasında kültürel-sosyal ve ekonomik bağların güçlenmesi için sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek.

 • g) Amaca yönelik olarak bireylerin bedensel, ruhsal gelişimi ve sosyalleşmeleri için kültür, bilim, sanat ve spor alanlarında eğitimler ve etkinlikler düzenlemek.

 • h) Amaca yönelik olarak okul, kültür merkezi, yurt, huzurevi, park, bahçe, kütüphane, spor salonu ve sahası, müze, laboratuvar gibi tesisler kurup bina yapmak.”

 • Faaliyetleri gerçekleştirebilmek için çalışmalar yapar.

KOMİTENİN İŞLEVLERİ

 • Diğer Komite Başkanları ve İl Sorumluları ile koordinasyonu sağlayarak spor bursu projeleri kapsamına alınabilecek bölgeleri ve okulları belirler ve süreci beraber yürütür

 • Yardım toplama izninin spor bursu kapsamı ile ilgili Yönetim Kurulu’na taslak proje sunar

 • Yardım toplama izninin alınması-kapatılması, Adım Adım (AA) ve Açık Açık Dernekleri (ve ilgili yardımcı birimler Fonzip, Kofana v.b.) ile ilgili koordinasyonu sağlar

 • Adım Adım Derneği – İyilik Peşinde Koş (İPK) Platformu ve benzer platformların iş birliği yaptığı organizasyonlardan (koşu, yüzme, triatlon v.b.) uygun olanları Yönetim Kurulu’nun onayına sunup, o yıl geçerli proje(ler) için kaynak geliştirilecek organizasyonların seçilmesini koordine eder

 • Adım Adım Derneği – İyilik Peşinde Koş (İPK) Platformu Proje girişlerini yapar, takip eder, kredi kartı ve havale/EFT yoluyla gelen bağışları İPK platformuna işler, proje bitiminde Yönetim Kurulu’na raporlar

 • Kırsal kesimde ikamet eden, spor yapmak isteyen ya da yapan ancak yeterli ekipmana ve eğitime ulaşamayan çocuklara sporcu bursu sağlayabilmek amacı ile çalışmalar yapar. Bu kapsamda alınacak sporcu kıyafeti, ayakkabısı, ekipmanı v.b. satınalma / tedarik işlerini ilgili komiteler ve Vakıf Yönetimiyle birlikte yürütür.

 

KOMİTENİN İŞLEYİŞİ

 • Spor Komitesi, komite üyelerinin yer aldığı WhatsApp grubu üzerinden çalışmalarını sürdürür.  Ayda en az bir kez Başkanının daveti üzerine toplantı yapar. Toplantı tarihi ve gündemi WhatsApp grubunda üyelerle ve Yönetim Kurulu ile paylaşılır. Her toplantıda alınan kararlar Komite sekreteri tarafından bir tutanak halinde üyelere ve Yönetim Kuruluna gönderilir. Komitede kararlar, hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.

 • Komite amaç ve görevleri doğrultusunda iş planı ve iş bölümü yapılarak çalışmalar gerçekleştirilir.

bottom of page