top of page

Kurucu Genel Kurul 
(Mütevelli Heyet)

*Alfabetik Sıra ile

 1. Mehmet Akyürek

 2. Günay Arıtman

 3. Tuncay Arıtman

 4. Türkkaya Ataöv

 5. Müzeyyen Aydoğan

 6. Mehmet Sühan Ayhan

 7. Pınar Ayhan

 8. Hayrunisa Ilgın Aytun

 9. Cengiz Bıçakçıoğlu

 10. Özgür Billur

 11. Zehra Dilek Boymiyalı

 12. Funda Bugan

 13. Nazlı Demirel

 14. Mine Gökbüget Erbek

 15. Zeliha Eser

 16. Nurban Mertyürek Güler

17. Esra Güleyüpoğlu

18. Ceyhun İrgil

19. Emel İrgil

20. Ender Mevlüt Karakoç

21. Saide Ayşe Karakoç 

22. Hikmet Kasaroğlu

23. Çiğdem Koloğlu

24. Eser Memiş

25. Fatma Önal

26. Serra Menekay Öncel

27. Yekta Güngör Özden

28. Sedat Şenermen

29. Didem Tanrıkul

30. Muzaffer Taytak

31. Melek Uğur

32. Nuran Us

Genel Kurul Üyeleri
(17 Mart 2024)

*Alfabetik Sıra ile

 1. Mehmet Akyürek

 2. Tuncay Arıtman

 3. Türkkaya Ataöv

 4. Müzeyyen Aydoğan

 5. Mehmet Sühan Ayhan

 6. Pınar Ayhan

 7. Canan Baza

 8. Cengiz Bıçakçıoğlu

 9. Özgür Billur

 10. Hazal Türkmen Boran

 11. Funda Bugan

 12. Murat Çevik

 13. Fatma Kaymakamtorunları Deniz

 14. Mine Gökbüget Erbek

 15. Devrim Erol

 16. Bülent Gülçubuk

 17. Nurban Mertyürek Güler

 18. Esra Güleyüpoğlu

 19. Derya İnal

 20. Ceyhun İrgil

 21. Emel İrgil

 22. Meltem Karabağ

 23. Eda Karadağ

 24. Ender Mevlüt Karakoç

25. Ülay Karakoç

26. Hikmet Kasaroğlu

27. Yaşar Koç

28. Çiğdem Koloğlu

29. Aslıhan Sadıkoğlu Kornoşor

30. Eser Memiş

31. Ziya Öğütcü

32. Fatma Önal

33. Serra Menekay Öncel

34. Yekta Güngör Özden

35. İbrahim Özışık

36. Ümit Özşaşal

37. Nermin Baran Paçacı

38. Semra Sancak

39. Hatice Sarıaltın

40. Sırma Pınar Şahin

41. Sedat Şenermen

42. Muzaffer Taytak

43. Ferdi Tercanlıoğlu

44. İlknur Türkkaan

45. Nuran Us

46. Meral Eroğlu Uzman

47. Güler Velidedeoğlu

48. Halil İbrahim Yılmaz

bottom of page