top of page

DEĞERLERİMİZ

Güvenilirlik:

• Kararlarımız, davranışlarımız ve uygulamalarımız Vakfımızın değer ve stratejilerine dayanır, bunları açıklayabilir ve arkasında durabiliriz.

• Tüm karar, davranış ve uygulamalarımızı Vakfımızın nesnel ölçütlerine göre gerçekleştiririz.

• Tüm kuralların ayrıcalıksız herkes için geçerli olduğunu kabul ederiz.

• Uygulamalarımızı, ilgili paydaşlarımızla mevzuatın izin verdiği ölçüde şeffaflıkla paylaşırız.

• Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir.

• Gerekli bilgiyi doğru zamanda doğru kişiyle paylaşmaya özen gösteririz.

 

Gönüllülük ve Dayanışma:

• Tüm paydaşlarımızı ilgili süreçlere dâhil eder, onlardan geribildirim alır ve değerlendiririz.

• Hedeflerimize ulaşmak için tüm paydaşlarımıza destek oluruz.

• Birbirimizi etkileyen süreçlerde ilgili paydaşlarımızla birlikte çalışırız.

• Vakfın ortak hedefine ulaşmak için gerektiğinde tanımlanmış görevlerimizin de dışına çıkarak, dayanışma içinde ve gönüllülük ruhuyla çalışırız.

 

Yenilikçilik:

• Vakfın stratejisini gözden geçirir, toplumumuzun yararını önde tutarak gereken değişiklikleri yapar ve uygularız.

• Yaptığımız iş ile ilgili gelişmeleri takip ederiz, iş sürecimize değer katmaya çalışırız.

• Yeni yaklaşım ve bilgileri yaygınlaştırmak için paylaşırız.

• Bir şeyin nasıl olmayacağına değil nasıl olacağına odaklanırız.

• Yeniliklere uyum sağlar ve tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi için çaba sarf ederiz.

 

Farklılıklara saygı:

• Sunduğumuz olanaklarda; tüm bireylerimiz ve paydaşlarımız için din, dil, mezhep, ırk, cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik durum ayrımı yapmayız.

• Farklı fikirleri gelişim için bir fırsat olarak görür, herkesin kendini ifade edebileceği ve fikirlerinin dinlenebileceği bir ortam yaratmaya çalışırız.

 

Sorumluluk:

• Görev tanımımızdaki veya yaptığımız iş ile ilgili beklentileri, yetki ve sorumluluklarımızı biliriz.

• Faaliyetlerimizi ve işlemlerimizi yasalara uygun yürütürüz. Verilen görevi veya işi eksiksiz şekilde yerine getirir, iş disiplinine ve etik kurallara uygun davranırız.

• TOHUMLUK VAKFI kurallarına ve değerlerine uygun olmayan davranışlarda bulunan bir TOHUMLUK VAKFI bireyi ile karşılaştığımızda, o kişiye geribildirim veririz. Kişinin tavır ve davranışlarında bir değişiklik olmaz ise, durumu belgeleri ile birlikte yazılı olarak Etik Kurul’a iletiriz.

• Ülkemizin ve birlikte uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız.

• Vakfımızın itibarını zedeleyecek yasadışı uygulamalar ve yolsuzluklara karşı hassas davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

Tohumluk Vakfı

bottom of page