Tohumluk Vakfı

Genel Kurulu

*Alfabetik Sıra ile

 1. Cengiz Bıçakçıoğlu

 2. Ceyhun İrgil

 3. Çiğdem Koloğlu

 4. Didem Tanrıkul

 5. Emel İrgil

 6. Ender Mevlit Karakoç

 7. Eser Memiş

 8. Esra Güleyüpoğlu

 9. Fatma Önal

 10. Funda Bugan

 11. Günay Arıtman

 12. Hayrunnisa Ilgın Aytun

 13. Hikmet Kasaroğlu

 14. Mehmet Akyürek

 15. Mehmet Sühan Ayhan

 16. Melek Uğur

 17. Müzeyyen Aydoğan

 18. Mine Gökbüget Erbek

 19. Muzaffer Taytak

 20. Nazlı Demirel

 21. Nuran Us

 22. Nurban Mertyürek Güler

 23. Özgür Billur

 24. Pınar Ayhan

 25. Saide Ayşe Karakoç

 26. Sedat Şenermen

 27. Serra Menekay Öncel

 28. Tuncay Arıtman

 29. Türkkaya Ataöv

 30. Yekta Güngör Özden

 31. Zehra Dilek Boymiyalı

 32. Zeliha Eser

Yönetim Kurulu

2020-2022

Başkan: Pınar Ayhan

Başkan Yardımcısı: Saide Ayşe Karakoç

Sekreter: Zeliha Eser

Sayman: Esra Güleyüpoğlu

Üye: Nazlı Demirel 

Üye: Mehmet Akyürek

Üye: Hakan Süer

Denetim Kurulu

2020-2022

Başkan: Emel İrgil

Başkan Yardımcısı: Zehra Dilek Boymiyalı

Raportör: Mehmet Sühan Ayhan

ANKARA
Telefon:  +90-538-253 21 29

E-posta:  merkez@tohumlukvakfi.org

SOSYAL YARDIMLAŞMA, EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black YouTube Icon