top of page

Sosyal Yardımlaşma Komitesi

ASLI ÇOLAK_edited.jpg

Aslı Çolak

WhatsApp Image 2024-05-20 at 15.37.09.jpeg

Gizem Ekiz

Afife Zehra Yurtsever.jpeg

Afife Zehra Yurtsever

KOMİTENİN AMACI
Kırsalın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak.

KOMİTENİN İŞLEVLERİ

  1. Afet ve Acil Durum Eylem Planını hazırlamak.

  2. Kırsaldan gelen öğrenciler için yükseköğretim burs yönetmeliğini hazırlamak, yükseköğretim bursu verilmeye başlandığında bursiyerlerin başarı durumunu takip etmek, 

  3. Hassas grupların korunması amacıyla profesyonel destek sağlamak

  4. Köy okullarından gelen talepleri, vakfa gelen bağışlarla karşılamaya çalışmak, bu konuda Kaynak Geliştirme Komitesiyle birlikte çalışmak

  5. Kırsalda ekonomik kalkınma ve meslek edindirme çalışmaları planlamak

KOMİTENİN İŞLEYİŞİ

  • Sosyal Yardımlaşma Komitesi, komite üyelerinin yer aldığı WhatsApp grubu üzerinden çalışmalarını sürdürür. Ayda en az bir kez Başkanının daveti üzerine toplantı yapar. Toplantı tarihi ve gündemi WhatsApp grubunda üyelerle ve Yönetim Kurulu ile paylaşılır. Her toplantıda alınan kararlar Komite sekreteri tarafından bir tutanak halinde üyelere ve Yönetim Kuruluna gönderilir. Komitede kararlar, hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.

  • Sosyal Yardımlaşma Komitesi kırsaldan gelen talepleri ve/veya tespit edilen ihtiyaçlarını ayni veya nakdi bağışlarla karşılamak üzere çalışmalar yapar, bu talepleri karşılayabilmek için Vakıf Yönetimi ve ilgili komitelerle işbirliği halinde çalışmalar yürütür.
     

bottom of page