top of page

İletişim ve Basın Yayın  Komitesi

Sühan Ayhan_edited.jpg

M. Sühan Ayhan

Zeynep Varol Aksoy.jpeg

Zeynep

Varol Aksoy

Ekran Resmi 2023-11-12 08.48.19.png

Tuğçe

Paçacı

* Komitelerimizin planladıkları etkinliklerin görsellerinin hazırlanabilmesi ve sosyal medya metinlerinin ve/veya basın duyuru metinlerinin oluşturulabilmesi için, taleplerin aşağıdaki görsel tasarım talep formu doldurularak, etkinlikten en az 1 hafta önceden gönderilmesini rica ederiz. Talep edilen görsellerin teslim süresi 5 (beş) gündür.

* Ayrıca gerçekleştirilen etkinliklerin sosyal medya kanallarımızda ve web sayfamızda duyurulabilmesi için fotoğraf ve/veya videoların bilgilendirme notu ile birlikte etkinlik sırasında ya da sonrasında bir-iki gün içinde yukarıdaki form doldurularak gönderilmesini rica ederiz. 

TOHUMLUK VAKFI İLETİŞİM KOMİTESİ DUYURU VE BİLDİRİM İLKELERİ: 

 

A) DUYURU MECRASI

1. ÖN DUYURU - Gerçekleştirilecek olan proje ve etkinliklerin duyuruları aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

 • E-posta bildirimi 

 • Instagram hikaye

 • Facebook, Twitter, LinkedIn gönderi

2. SON DUYURU - Gerçekleştirilen proje ve etkinliklerin duyuruları aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

 • Web sayfası blogu (NELER YAPIYORUZ) – üyelere e-posta ile bildirilir.

 • Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn gönderi

 • Instagram Reels ve Hikaye

3. HABER - Özel günler ve çeşitli haberler

 • Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn gönderi

 • Instagram Reels ve Hikaye

4. YAYIN - TohumlukTV Yayınları

 • YouTube Shorts

 • Instagram Reels ve Hikaye

B) DUYURU TAKVİMİ

 • Web sayfamızda yer alan "İLETİŞİM KOMİTESİ GÖRSEL TASARIM TALEP FORMU" doldurulmamış olan talepler dikkate alınmaz.

 • Paylaşımlar, etkinliklerin tarih sırasına göre yapılır.

 • Etkinlik tarihinden 3-7 gün önce paylaşıma başlanır.

 • Etkinlikten bir gün önce gönderilen talepler dikkate alınmaz. Eğer bu talepler etkinlik duyurusu ise, etkinlikten sonra talep formu doldurulunca HABER duyurusu yapılır.

 • Aynı il veya komiteden bir hafta içinde gelen farklı etkinlik ve projeler haftada bir olacak şekilde birlikte yayınlanır.

KOMİTENİN AMACI

 • Vakfın kurumsal kimliğini oluşturmak ve kullanılan görsellerde kurumsal kimlik ögelerinin kullanılmasını sağlamak.

 • Vakfın amaçlarıyla bağlantılı içerik üretmek, tasarım yapmak ve yayınlamak.

 • Tohumluk Vakfı web sayfası ve sosyal medya hesapları aracılığı ile Vakfın proje ve etkinliklerini

  • Vakıf içinde duyurmak ve gönüllüleri haberdar etmek.

  • Vakıf dışında Vakfın tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak.

 • E-posta bildirimleri ile Vakıf bireyleri arasında iletişimi sağlamak.

 • Özel günlerde ve planlanmış düzende YouTube aracılığıyla yayın yapmak.

 • Basın yayın organlarında kullanılmak üzere basın bülteni hazırlamak.

 

KOMİTENİN İŞLEVLERİ

 • Planlanan ve gerçekleşmiş proje ve etkinlikler hakkında e-posta bildirimleri ile gönüllülerin bilgilendirilmesi

 • Proje ve etkinliklerle ilgili görsel tasarım ve metin içeriği oluşturularak aşağıdaki sosyal medya hesaplarından haftalık planlama dahilinde gönderim yapılması

  • Instagram- @tohumlukvakfi

  • Facebook- @tohumlukvakfi

  • Twitter- @TohumlukV

  • LinkedIn- Tohumluk Vakfı

 • Aylık planlama dahilinde YouTube kanalında (@tohumlukvakfi) canlı yayın yapılması

  • Yunus Emre Buluşmaları (2021-2022)

  • Tohumluk Felsefe Toplantıları (2021-2022)

  • Tohumluk Buluşmaları (2021-)

  • Tohumluk Eğitim Toplantıları (2022-)

  • Anadolu’nun İlham Elçileri (2022-)

 • Basın bülteni hazırlamak basın ve yayın kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak

 

KOMİTENİN İŞLEYİŞİ  

 • İletişim ve Basın Yayın Komitesi, komite üyelerinin yer aldığı WhatsApp grubu üzerinden çalışmalarını sürdürür.  Ayda en az bir kez Başkanının daveti üzerine toplantı yapar. Toplantı tarihi ve gündemi WhatsApp grubunda üyelerle ve Yönetim Kurulu ile paylaşılır. Her toplantıda alınan kararlar Komite sekreteri tarafından bir tutanak halinde üyelere ve Yönetim Kuruluna gönderilir. Komitede kararlar, hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.

 • Komite amaç ve görevleri doğrultusunda iş planı ve iş bölümü yapılarak çalışmalar gerçekleştirilir.

 • Komite, iletisim@tohumlukvakfi.org e-posta hesabı üzerinden

  • Komitelerin planladıkları etkinliklerin görsellerinin hazırlanabilmesi ve sosyal medya metinlerinin ve/veya basın duyuru metinlerinin oluşturulabilmesi için en az bir hafta öncesinden talep eden tarafından doldurulan “GÖRSEL TASARIM TALEP FORMU” aracılığıyla talepleri toplar ve içerik ve tasarım çalışmalarını başlatır.

  • Komiteler tarafından gerçekleştirilen proje ve etkinlikler ile ilgili etkinlik sırasında ya da sonrasındaki bir-iki gün içinde bilgilendirme notu ile birlikte gönderilen fotoğraf ve/veya videoları Vakıf sosyal medya hesaplarında ve Vakıf web sayfasında duyurur.

bottom of page