top of page

Gönüllü İşleri  Komitesi

Ekran Resmi 2022-03-07 18.43.08.png

İbrahim Özışık

Pınar Şahin.jpeg

Pınar Şahin

ALT KOMİSYONLAR

 1. Gönüllü Kayıt, Bilgi ve İzleme Komisyonu

 2. Gönüllü Uyum Sağlama ve Bilgilendirme Komisyonu

 

KOMİTENİN AMACI

 • Gönüllülerin kişisel bilgilerini işlemek ve korunmasını sağlamak,

 • Gönüllülerin Vakfımıza uyumunu kolaylaştırmak ve bağlılıklarını artırmak,

 • Gönüllüleri Komitelere yönlendirmek,

 • Ayrılma talebinde bulunan gönüllülerin ayrılma nedenlerini öğrenmek

 • Diğer Komite ve İl Sorumluları ile koordineli çalışmak.

 

KOMİTENİN İŞLEVLERİ

 • Gönüllülerin kişisel bilgilerini Gönüllü Bilgi Listesine işlemek ve bu bilgilerin güncel olarak korunmasını sağlamak,

 • Gönüllüleri Vakfımızın değerleri, etik kuralları ve komitelerin çalışma esasları hakkında bilgilendirmek için, “Gönüllü Uyum Eğitimi” sunumunu İletişim Komitesi ile koordineli hazırlamak ve güncel halde bulundurmak,

 • Gönüllü Uyum Eğitimlerinin on-line olarak yapılmasını veya hazırlanacak “Gönüllü Uyum Eğitimi” dosyanın yeni gönüllülere gönderilmesini koordine etmek,

 • Gönüllülerin istek ve niteliklerini dikkate alarak onları Komitelere yönlendirmek,

 • İl sorumlularına sorumlusu oldukları ilden gönüllü olmak için yapılan ve Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan başvurular hakkında bilgi vermek,

 • Pasif kaldığı tespit edilen gönüllüleri, İl Sorumluları ile koordineli olarak, sürdürülen faaliyetler hakkında bilgilendirmek için temas kurmak,

 • Vakıftan ayrılmak isteyen gönüllüler ile temas kurarak ayrılma nedenlerini öğrenmek, bu bilgileri kayıt altına almak,

 • Yapılan faaliyet ve çalışmaları İl Sorumluları ve Komite Başkanları ile koordine etmek.

 

KOMİTENİN İŞLEYİŞİ

Gönüllü İşleri Komitesi, komite üyelerinin yer aldığı WhatsApp grubu üzerinden çalışmalarını sürdürür.  Ayda en az bir kez Başkanının daveti üzerine toplantı yapar. Toplantı tarihi ve gündemi WhatsApp grubunda üyelerle ve Yönetim Kurulu ile paylaşılır. Her toplantıda alınan kararlar Komite Sekreteri tarafından bir tutanak halinde WhatsApp grubundan üyelere ve Yönetim Kuruluna gönderilir. Komitede kararlar, hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.

Komitedeki Üyeler diğer bir Komitede de yer alabilirler. Her İl’den ise gönüllülerin / İl Sorumlularının tercihine göre iki veya üç gönüllü yer almalıdır. Aylık yapılan toplantılarda üyeler bulundukları diğer komiteler veya bulundukları İl de yapılan faaliyetler ile ilgili kısa bilgi verirler.

Komite altında iki komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyonların görevleri;

1. Gönüllü Kayıt, Bilgi ve İzleme Komisyonu

 • Katılımları Yönetim Kurulu tarafından onaylanan gönüllüler ile ilgili olarak gönüllü veri tabanını oluşturmak.

 • Gönüllü kayıtlarını belirlenen standartlara ve TV.B.03 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ne uygun tutmak

 • Gönüllülerin çalışma isteklerine uygun olarak ilgili Komitelerin Başkanları ve İl Sorumluları ile KVKK kurallarına uygun olarak gönüllü verilerini paylaşmak.

 • Gönüllülerin görev almak istedikleri komitelerin (en çok iki komite olmalı) ve üyelik sürecinde aldıkları eğitimlerin kayıtlarını tutmak.

 • Gönüllü sayısının nitelikli ve etkili kişilerden oluşmasına yönelik çalışmaları ve eğitimleri Eğitim Komitesi ile koordineli olarak planlamak ve uygulamak.

 • Gönüllülerin kendilerine uygun komitelere ve/veya il temsilciliklerine yönlendirilmesini sağlamak.

2. Gönüllü Uyum Sağlama ve Bilgilendirme Komisyonu

 • Belirli süreler içinde Vakfa yeni katılan gönüllülere “Gönüllü Uyum Eğitimi” sunumunu online vermek veya hazırlanacak “Gönüllü Uyum Eğitimi” dosyasının yeni gönüllülere gönderilmesini koordine etmek.

 • Gönüllü El Kitabının veya sunum dosyasının hazırlanmasını İletişim Komitesi ile koordine etmek.

 • Diğer komitelerle koordineli olarak Kuruma gönüllü kazandırmak amaçlı; sosyal faaliyetler, etkinlikler ve eğitimler düzenlemek.

 • Gerektiğinde gönüllülerle iletişim kurmak, istek ve taleplerini dinlemek, bilgi vermek.

 • Mevcut gönüllülerin vakfa olan bağlılıklarını artıracak faaliyetleri diğer komitelerle koordineli olarak düzenlemek.

Ekran Resmi 2023-11-22 14.33.34.png

Gönüllü Uyum Eğitimi Dosyası
İndirmek için dokununuz

bottom of page