top of page
Karahindiba yaprağı

Köy ile şehir arasındaki ekonomik ve kültürel eşitsizlik ortadan kalkmalı,

köylü ile şehirli arasında kaynaşma sağlanmalı

ve her iki kesim de birbirinden öğrenmelidir.

BİZE KATILIN

Bağış-Gönüllü.001.jpeg
Düğmesine basın
Bağış-Gönüllü.002.jpeg
Düğmesine basın
IMG_8822.JPG
Düğmesine basın

AMACIMIZ

“Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı”, 2020 yılında sanatçı Pınar Ayhan önderliğinde hayata geçirilmiş ve Vakfın kuruluşu, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 17 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetenin 97. sayfasında ilan edilmiştir.

 

Vakfın temel amacı, köy ve kırsalda toplumsal, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişime yardımcı olmaktır. “Köylü ve kentli birbirinden öğrenmelidir” ülküsüyle çalışmalarına başlayan Vakıf gönüllüleri, öncelikli olarak kırsal kalkınma konusunda geliştirdiği projeleri ile farkındalık yaratarak, kent ve kırsal arasında bir köprü görevi görmeyi amaçlamaktadır.

Vakıf bu hedefe yönelik olarak; ekonomik ve kırsal kalkınmaya öncü ve yardımcı olmayı, kamuoyunu bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi, milli politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmayı ve desteklemeyi, köy ve kırsal kesimdeki doğal varlıkları ve halk sağlığını korumayı, amaçlara yönelik hukuksal alanda mücadele etmeyi ve köylüsüyle şehirlisiyle çalışan, üreten, okuyan ve paylaşan bireylerin nitelik ve nicelik olarak arttırılmasına yönelik eğitim, kültür, bilim, sanat ve spor alanlarında ve bunları destekleyen iktisadi alanlarda etkinlikler ve çalışmalar yapmayı, oluşturmayı, yürütmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. Her türlü görüşten bağımsız, ayrışmadan uzak, resmî kurum, özel şirket/kuruluş ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve dayanışmayı gözetir. 

Tohumluk Vakfı, kırsalın sorunlarını sadece dinleyen değil, aynı zamanda anlayan ve harekete geçen bir yapı olmak iddiasındadır. Eğitim, sanat ve kültür ışığını kırsala götürmek amacıyla kurmuş olduğu komiteler ve mesleklerinde profesyonel olan gönüllüleriyle çalışmalara başlayan Tohumluk Vakfı, kısa zaman içinde birçok proje başlatmıştır.

 

Kırsal yaşamın tüm gereksinimlerini bir bütün olarak değerlendirip fayda sağlamayı amaçlayan “Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı”, logosunda yer alan karahindibadan güç almakta ve bugün ülkemizin birçok köyünde bıraktığı tohumların yıllar sonra tüm ülkeye yayılacağına inanarak çalışmalarını sürdürmektedir.

bottom of page