top of page
WhatsApp Image 2024-02-20 at 10.21.08.jpeg

GÜL ARAN

Eser adı: Belleklerimizden; 1900 lerin başı istanbul-Kandilli yazma desenleri

Eser tekniği: tuval üzerine akrilik , tahta baskı ve zemin renklendirme

Eser ebat: 50X70 cm

ESER MANİFESTOSU

"Mimar-mühendis bir baba ve terzi , eli her işe yatkın bir anneyi izleyerek, zaman zaman üretimlerine katılma hevesimi hoşgörü ile karşılamaları sayesinde ufkumu genişleterek büyüdüm. Uzun meslek hayatım boyunca bulunduğum her ülkede , yoğun iş koşullarına rağmen yerel kültür ve üretimleri inceleme fırsatı buldum. 2017 yılında önce dikiş ile başladım , sonrasında tekstil ve lif sanatı tutkusu ile öğrenci oldum , yazmacılık öğrenmeye başladım , Yazmalar, “sandık” ların içinden gelen her obje gibi ; geçen zamanın soyut , somut verilerini barındıran , yaşanmışlıkların tanığı, döneminin olaylarını , durumlarını , duygu ve düşüncelerini anlatan motifleri ile kültürel belleğimizin bir parçasıdır . Yazmaların üzerlerindeki desenler , semboller ve objenin kendisi ; boyası , dokuması , kalem ve kalıbı ile çağının bilgisinin estetik ve teknik açıdan işlenmiş hali olarak davranış ve kullanım biçimlerini yansıtmaktadır. Uygulamanın kadim bilgi ve hikayeler ile besleniyor olması bana ayrı bir keyif veriyor. Günümüze erişebilmiş bazı sembolleri , tasarımları , malzeme , ürün ve anlatımları yorumlamak ; geliştirerek dönüştürmek , kompozisyon, grafik tasarımı , renk seçimini güncelleyerek , kültürel sürekliliğe katkı sağlamaya önem veriyorum . Bu sergi için , akademik yayınlarda değişik yörelere ait olduğu belirtilen, hikayesi olan motifleri , 1950 lerde başlayan “ sanat yararlı olmalıdır” akımı ile başlayan “sanatsal yazmacılık” uygulamalarını esas alarak çalıştım. Dünyada var olan tüm kültürlerin bütün unsurlarının , bir diğeri ile çok hızlı etkileşimde olduğu son yirmi yılda , bugünün “sandık” larına girebilecek , yaşadığımız coğrafyanın kültürel belleğini geleceğe taşıyacak işler yapmak istiyorum."

bottom of page