top of page

Kurucu
Genel Kurul

*Alfabetik Sıra ile

2020-2022

Yönetim Kurulu

 • Başkan: Pınar Ayhan

 • Başkan Yardımcısı: Mehmet Akyürek

 • Genel Sekreter: Zeliha Eser

 • Sayman: Esra Güleyüpoğlu

 • Üyeler:

  • Muzaffer Taytak​​

  • Hakan Süer

  • Ilgın Aytun

Denetim Kurulu

 • Başkan: Emel İrgil

 • Başkan Yardımcısı: Zehra Dilek Boymiyalı

 • Raportör: Mehmet Sühan Ayhan

1. Cengiz Bıçakçıoğlu

2. Ceyhun İrgil

3. Çiğdem Koloğlu

4. Didem Tanrıkul

5. Emel İrgil

6. Ender Mevlit Karakoç

7. Eser Memiş

8. Esra Güleyüpoğlu

9. Fatma Önal

10. Funda Bugan

11. Günay Arıtman

12. Hayrunnisa Ilgın Aytun

13. Hikmet Kasaroğlu

14. Mehmet Akyürek

15. Mehmet Sühan Ayhan

16. Melek Uğur

17. Müzeyyen Aydoğan

18. Mine Gökbüget Erbek

19. Muzaffer Taytak

20. Nazlı Demirel

21. Nuran Us

22. Nurban Mertyürek Güler

23. Özgür Billur

24. Pınar Ayhan

25. Saide Ayşe Karakoç

26. Sedat Şenermen

27. Serra Menekay Öncel

28. Tuncay Arıtman

29. Türkkaya Ataöv

30. Yekta Güngör Özden

31. Zehra Dilek Boymiyalı

32. Zeliha Eser

bottom of page