top of page

Gıda Tarım ve Tohum Komitesi

Deniz Hergül.jpeg

Deniz Hergül

KOMİTENİN AMACI
Vakfın kuruluş amacı ve değerleri doğrultusunda kırsal yoksulluk ve yoksunluğun giderilmesi, geçim kaynaklarının genişletilmesi, kırsal alanda yaşayanlar ile kentte yaşayanlar arasında köprü oluşturmak amacıyla tarımsal üretim ve tüketime yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

 

KOMİTENİN İŞLEVLERİ
1.    Kırsal alanda yaşayanlarla diyaloglar geliştirmek.
2.    Kırsal alanda yaşayanların talepleri doğrultusunda eğitimler ve demonstrasyon çalışmaları yapmak
3.    İmece kültürünün tekrar hayata geçirilmesini sağlayarak üretimde maliyet azaltmanın yaygınlaştırılmasını sağlamak.
4.    Bilinçli üretici – bilinçli tüketici kavramlarını yerleştirmek için çalışmalar yapmak
5.    Gıda, tarım, tohum konularında konusunda uzman kişilerce kırsal alanda yaşayan gençlere meslek bilgilendirmesi yapılması amacıyla Eğitim Komitesi ile ortak çalışmalar yapmak.
6.    Kooperatifleşme çalışmalarının yaygınlaştırılması, pasif durumdaki kooperatiflerin canlandırılması amacıyla çalışmalar yapmak.
7.    İsrafın önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
8.    Toprağa sahip çıkma farkındalığı yaratmak.

 

KOMİTENİN İŞLEYİŞİ
1.    Komite üyeleri haftalık zoom uygulaması üzerinden toplantı yapar.
2.    Toplantıda alınan kararlar WhatsApp grubunda ve Yönetim Kurulu ile paylaşılır. 
3.    Tarıma ilişkin kurum/kuruluş/doğal alan vb ziyaretler organize eder.
4.    Kırsal alanda yapılması planlanan çalışmalara ilişkin proje dökümanı hazırlar ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
5.    Yönetim Kurulu’nca uygun bulunan projeleri uygulamak için gerekli çalışmaları yapar

 

bottom of page