top of page
WhatsApp Image 2024-02-20 at 10.16.39.jpeg

MERVE ACAR

Eser adı: Bereket

Eser tekniği: T.Ü. Karışık Teknik

Eser ebat: 70X50 cm

ESER MANİFESTOSU

"Mimari yapıların en önemli öğelerinden biri sayılan kapılar hakkında, gizemi saklayan örtük bir yaşamı barındırdığına dair birçok hikâyeden söz edilir. Bu yaşam, ataerkil toplum anlayışıyla kadının alanı içerisinde toplumsal normlara uygun rollere bürünerek, zamanın büyük çoğunluğunu geçirdiği ev yaşantısında, kapıların ve üzerinde yer alan kulp, tokmak, halka vb. yapıların, bu örtük anlama hizmet eden görünümleri ve sembolik dillerinin varlığıyla bütünleşir. Örtük yaşantısı ile hayalleri arasında sıkışıp kalan kelebek narinliğindeki kadın kaçacak yer arar. Hal böyle olunca bu kültürel yapıların, kadın bedenini saran, onun bedenini esir alan duygularının sembollere bürünmüş halleridir demek yanlış olmaz."

ÖZGEÇMİŞ

Denizli, Acıpayam’da doğdum. Gazi Ünv. M.E.F’ de Lisans, Çankırı Karatekin Üniversitesinde Y. Lisans eğitimimi tamamladım. Doç. Dr. Arzu EVECEN ile, “Kültürle Giydirilmiş Bedenler” adlı akademik kitabımız yayımlandı.  Özellikle Anadolu’da kadının kapılar ardındaki gizemli hayatı dikkatimi çekti ve kapı dışında da var olmaları gerektiğini önemsedim. Kapı kolu, tokmak ve kilitlerin yaşama şahitlik ettiklerine inandım. Bu nedenle eserlerimde kültürel miraslarımız ile kadınlara da yer verdim. Kadına ve kız çocuklarına destek amaçlı pek çok sergi projesinde yer aldım.  Kadınların duygularını ifade etmek için kullandıkları halı, kilim, nakış desen ve motiflerini dış dünyaya açılan pencere ve kapıları olarak gördüm. Biri kişisel, onlarca karma sergiye katıldım. Sürrealist tarzdaki resim çalışmalarımı kendi evimdeki atölyemde devam etmekteyim.

bottom of page