top of page
TOPLU AFİŞ-KOLAJ.jpg
Ekran Resmi 2024-03-04 21.27.13.png

Tohumluk Vakfı ArtAnkara'da...

SANDIKTAN SANATA

 

ArtAnkara’da Tohumluk Vakfı “Sandıktan Sanata” temasıyla yerini alacaktır. Sandık, geçmişimizle, kültürümüzle, dilimizle, inançlarımızla, değerlerimiz, örf, adet ve geleneklerimizle bağdaşır. Temamızı benliğimizle, geçmişten bugüne atılan tohumla, ilişkilendirebiliriz. Bu yüzden geçmişimizi sanat felsefemizle yoğurduğumuzda, manifestomuz “Sandıktan Sanata: Benliğe Dönüş” olarak bir şiirle yorumlanmıştır. Buna paralel olarak her bir sanatçımız amacımıza uygun olarak eserlerini oluşturmuş ve ArtAnkara’da sergilemek üzere hazırlamıştır.

 

AMAÇ

 

Köklerimize Saygı:

 • Geçmişimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi önemsiyoruz. Sanatımızın temelinde, köklerimize olan derin saygı ve bağlılık bulunmaktadır. 

 • Sanatımızı, dilimizle, inançlarımızla, örf-adet ve geleneklerimizle uyumlu bir şekilde işleyerek, toplumsal mirasımıza katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Toplumsal Dönüşüm:

 • Sanatımızı, toplumumuzdaki önemli konuları ele alarak, farkındalık yaratma amacı güderek kullanıyoruz.

 • Sandık, geçmişten bugüne toplumsal dönüşümü simgeler. Sanatımız, bu dönüşümü destekleyen ve teşvik eden bir araç olarak kullanılacaktır.

 

Çeşitliliği Kutlama:

 • Geçmişimizdeki çeşitliliği, sanat felsefemizle birleştiriyoruz.

 • Sanat eserlerimizde farklı kültürleri, inançları, dil ve gelenekleri vurgulayarak, birlikte yaşamanın zenginliğini vurguluyoruz.

 

İnsan Hakları ve Adalet:

 • Sanatımız, insan haklarına saygıyı ve adaleti desteklemeyi amaçlar.

 • Toplumda eşitlik, özgürlük ve adalet için mücadele eden sanat eserleri üreterek, bu konudaki duyarlılığımızı gösteriyoruz.

 

Eğitim ve Genç Kuşaklara Yatırım:

 • Geçmişimizi korumanın ve geleceğe taşımanın önemini biliyoruz.

 • Sanatımızla genç kuşaklara ilham kaynağı olmayı ve kültürel mirası koruma görevimizi yerine getirmeyi amaçlıyoruz.

 

Çevresel Duyarlılık:

 • Geleceğin sürdürülebilirliği için çevresel duyarlılık önemlidir.

 • Sanat eserlerimizde doğa, çevre ve ekolojiye dair mesajlar iletmeyi ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.

2.png

SANATÇILARIMIZ

bottom of page