Tamamlanan Projeler

Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı'nın komiteleri ve il gönüllüleri tarafından, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel kuruluşlar gibi paydaşlarla birlikte tasarlanan, gerçekleştirilen ve tamamlanan projelerinin listesini, projelerin amaç ve hedeflerini burada bulabilirsiniz.

Hasat Projesi

Kültür Sanat Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Mine Gökbüget Erbek

PROJENİN TANIMI: Hızla değişen ekonomi ve teknoloji, “Budun Bilim” açısından birçok kültürün yer değiştirmesine, yok olmasına ya da biçim değiştirmesine yol açmıştır. Ekonomik nedenlerle köyden kentlere büyük dalgalar halinde gerçekleşen göçler, kültürün de değişimine yol açmıştır. Geleneksel kültürümüzün en belirgin özelliklerinden olan giysi, değişime uğrayanların başında gelmektedir. Bu değişim, hasırdan plastiğe evrilen sepet üretiminin ötesinde bir meseledir; çünkü giysi, son derece kişisel olan kimliği yansıtan, o kültürün etiketi konumundadır. Kısaca; giysi değişirse, bir alanda o kişinin sahip olduğu kültür de dramatik bir değişime uğrar ve kişi kimlik arayışına girip özünü kaybeder. Dünya kültürleri, giysi kültürlerini titizlikle koruma konusunda çok ciddi önlemler almaktadır. Perulular, Kızılderililer, Aborjinler, okyanus kültüründeki topluluklar bugün bile gelenekselliği bozulmadan sürdürebilmektedirler.

 

İnsan, varoluş ve aidiyet duygusunu ve de en önemlisi, bir takımın parçası olma duygusunu giysisi, üniforması, başlık veya bluzu ile bugün bile korumaktadır. Bütün bu nedenler, bir kültürde giysi olgusunun ne denli önemli olduğunun basit göstergeleridir. Tohumluk Vakfı'nın amaçlarından biri de, kent-köy kültür iletişimini değerler açısından korumak ve geliştirmektir. Gönüllülerimizin kırsal alan çalışmalarında yöresel giysilerin ne denli yok olduğunu görüp saptamalarından sonra, bu konuyu ele almak gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda uzman danışmanlarla iletişim kurularak “Hasat” projesinin hayata geçirilmesi düşünülmektedir. Projede 60 parçalık geleneksel kadın, erkek, çocuk giysilerinden oluşan bir koleksiyonun, profesyonel bir ortamda, müzikli sunum şeklinde tanıtımının yapılmasına karar verilmiştir.

PROJENİN AMACI: 1. Geleneksel halk giysilerini korumak, yaşatmak ve üretmek. 2. Bu alanda farkındalık yaratmak. 3. Ürünlerin üretim, dağıtım ve satışını yapmak. 4. Sosyal medyayı kullanarak her yaştan kişilere bu tasarımları tanıtmak. 5. Köy ve kentte rahatlıkla kullanılmalarını sağlayacak tasarımlar üretmek. 6. Yerli malı üretimi özendirip giyimin öz kültürümüze ait ürünlerle yapılmasını sağlamak (örn: dantel, yerel dokumalar gibi.) 7. Bu alanda marka ve moda yaratmak. 8. Kaliteli ve taşınabilir, pratik, ucuz üretim konusunda farkındalık sağlamak. 9. Yeni nesle kültürün devamlılığının önemini öğretmek ve bu konuda örnek olmak (kot, şalvar, yelek, gömlek örnekleri gibi.) 10. Sunumun, geleneksel türkülerle zenginleştirilip daha çok yaygınlaşmasını sağlayarak medya ve tanıtımını gerçekleştirmek. 11. Ürünlerin üretiminin sanal ve sıcak satış ile gerçekleştirilip istihdam yaratmak. 12. Mağaza zinciri kurmak (en az 100 mağaza ve zincir marketlerde pazarlamak.) 13. Bu kültürün sakınılacak değil, övünülecek ve gururla taşınılacak bir meta olduğunu vurgulamak. Bu amaçla konusunda uzman isimlerle konferans, Zoom, YouTube, Instagram gibi dijital ortamlarda röportajlar yapılmasını ve farkındalık yaratılmasını sağlamak. 14. Koleksiyonun bir katalog çalışmasını yapmak, “Hasat” defilesini il il dolaştırmak ve satışlarını yapmak. 15. Projeyi yürütme komisyonu kurmak. 16. Tohumluk Vakfı’nda bu giysilerin dikişini üreten kurslar vermek ve eğitmen yetiştirerek yaygınlaşmasını sağlamak. 17. Tohumluk Vakfı garantisi oluşturup tasarımları vakıf üzerine tescil ettirmek

Oya ve Tekstil Müzesi Projesi

Kültür Sanat Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Mine Gökbüget Erbek

PROJENİN TANIMI: Gönüllü üyemiz Sayın Mine Gökbuget Erbek tarafından hazırlanan ve Tohumluk Vakfı ve Belediyeler işbirliği ile kurulması planlanan “Oya ve Tekstil Müzesi Projesi Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 

 

Eğitim,üretim,istihdam,sunum,sergileme,pazarlama,satış kanalları,kitap basımı gibi alanları içeren geniş kapsamlı projenin paydaşı olarak düşünülen Seyhan,Adana Büyükşehir,Mersin Büyükşehir ve Tarsus Belediyeleri ile Sayın Mine Gökbuket Erbek ön görüşmeleri yapmıştır. 

PROJE TARİHİ: Yönetim Kurulunca belirlenecektir.


PROJENİN UYGULANACAĞI YER: Projenin başlangıçta destek kurumların şehir,köy ve mahallelerinde başlanıp daha sonra Anadolu’nun Mudurnu, Gönen,Tavas, Kütahya, Beypazarı gibi merkezlerinde de aynı formatı uygulanarak sürekliliği planlanmaktadır.

PROJENİN TANITIMA KATKISI: Çok yüksektir.Vakfımızın bir müze kurulmasına aracılık etmesi ülke çapında ve uluslar arası düzeyde vizyon kazanma vesilesidir.


 PROJENİN KAYNAK YARATMAYA KATKISI:  Konu itibariyle  destek ve hibe programlarından yararlanılabilir. Belediyeler ve Büyükelçiliklerin fonlarından da yararlanılabilir. Eğitim,üretim,istihdam,sunum,sergileme,pazarlama,satış kanalları,kitap basımı gibi alanları içeren bir projedir.Kendi döngüsü içinde gelir yaratıcı bir projedir. 


PROJENİN EKİBİ: Kültür Sanat  Komitesi


PROJE DUYURUSU: Büyükşehir Belediyesi ve belirtilen il ve ilçe Belediyeleri’ne yapılmalıdır.


PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN İHTİYAÇ LİSTESİ: Destek Başvurusu için hazırlanacak Proje Raporunda  tüm ayrıntılar ve kalemler hazırlanmalıdır.


PROJE ÇIKARIMI:  Eğitim,üretim,istihdam,sunum,sergileme,pazarlama,satış kanalları,kitap basımı gibi alanları içeren bir projedir.

Köy ve Kent Çocukları Arasında Resimli Mektuplar Projesi

Kültür Sanat Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Aylin Cengiz

PROJENİN AMACI:

Keçe ve Baskı Atölyeleri Projesi

Kültür Sanat Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Aynur Yüce

PROJENİN AMACI:

Derbent Dokumaları ve Hürriyet Yazmaları Projesi

Kültür Sanat Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Aynur Yüce

PROJENİN AMACI:

Selçuk Belediyesi Dokuma Atölyesi Projesi

Kültür Sanat Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yeşim Kopan

PROJENİN AMACI:

ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı 2023

Kültür Sanat Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Semra Sancak

PROJENİN AMACI:

ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı 2023

Kültür Sanat Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Semra Sancak

PROJENİN AMACI:

Crafts İstanbul El Sanatları Fuarı Ekim 2022

Kültür Sanat Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Semra Sancak

PROJENİN AMACI:

Köylerde Sanat Eğitimi Projesi

Kültür Sanat Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Semra Sancak

PROJENİN TANIMI: Köylerde  öğrencilere tatil dönemlerinde  resim, heykel, seramik eğitimi verilmesi, bu konuda sohbetler seminerler ve atölye çalışmaları yapılması.Bu kapsamda da müze gezileri düzenleyerek görsel olarak sanatı içselleştirmelerinin sağlanması.


PROJE TARİHİ: Okulların sömestr tatili veya yaz tatili dönemleri. Projenin ilk uygulamasından sonra yıl boyunca hafta sonları da düşünülebilir.


PROJENİN UYGULANACAĞI YER: Tohumluk Vakfının çalıştığı köylerde başlayıp tüm ülkedeki köylerde uygulanabilir.Köyün imkanları dahilinde kullanılabilecek derslik ve atölyeler gerekecektir.


PROJENİN TANITIMA KATKISI: Asgari olarak Tohumluk Vakfı ve üyelerinin network ağı üzerinden yüzbinlerce kişiye ulaşılmış olacaktır.


PROJENİN KAYNAK YARATMAYA KATKISI:  Konu itibarı ile destek ve hibe programlarından yararlanılabilir. Tanıtım süreci ve sonrasında yeni üyeler ve bağış kaynakları yaratılacağı ve bu vesileyle gelir getirici diğer etkinliklere kapı açacağı inancındayım. 


PROJENİN EKİBİ: Kültür Sanat Komitesi


PROJE DUYURUSU: Vali, Kaymakam, Muhtar  ve  Köy okullarına ayrıca Komite yönetimi tarafından tüm gönüllü üyelere duyurusu yapılmalı ve gönüllü sanat eğitmenleri belirlenmelidir.


PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN İHTİYAÇ LİSTESİ: Destek Başvurusu için hazırlanacak Proje Raporunda  tüm ayrıntılar ve kalemler hazırlanmalıdır.


PROJE ÇIKARIMI: Köylerde sanat eğitimi yaygınlaştırılması, tanıtıma destek ve kaynak yaratma kanallarının kazanılması.

Köy Festival ve Şenlik Projesi

Kültür Sanat Komitesi

Proje Yürütücüsü: Semra Sancak

PROJENİN TANIMI: Önceden belirlenen  köylerde (Taşlıca Köyü için tasarlanan Kekik Şenliği model alınarak) , köy ekonomisine katkı sağlamak ,istihdam yaratmak ve köyün ve Vakfımızın tanıtımına yönelik olarak farkındalık yaratacak konularda  festival ve şenlik düzenlemek. Bu şenlik kapsamında sanatsal workshoplar  (resim,seramik gibi ) düzenlemek  ve bunların sergilenmesi. Müzik ve dans gösterileri ve yerel halkın geleneksel türkü ve halk oyunlarına katılımının sağlanması. Köyün önemli tarımsal ya da el sanatları ürünlerinin üretim ve satışını yapacak  köy kooperatifleri kurmak ve bunların faestival ve şenliklerde yeralmalarını sağlamak.


PROJE TARİHİ: Önceden seçilmiş olan köy için uygun ve yağışsız dönemler..


PROJENİN UYGULANACAĞI YER: Köy alanı.


PROJENİN TANITIMA KATKISI: Festival ve şenliklere davet edilecek protokol, halk, çevre köyler. Asgari olarak tohumluk vakfı ve üyelerinin network ağı üzerinden yüzbinlerce kişiye ulaşılmış olacaktır.

PROJENİN KAYNAK YARATMAYA KATKISI:  Festival ve şenlik kapsamında Vakfımızın da ürünleri (Kupa,magnet,tişört,çanta, rozet  vb)  satışa sunulacaktır. Tanıtım süreci ve sonrasında yeni üyeler ve bağış kaynakları yaratılacağı malumdur.

 

PROJENİN EKİBİ: Tüm komitelerden katılımla kurulacak bir festival komisyonu.

 

PROJE DUYURUSU:  Komite yönetimi tarafından köylere yakın yerlerdeki tüm gönüllü üyelere duyurusu yapılmalı ve köyden ilgili bir ekip de bu komisyona dahil edilmelidir.
 

PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN İHTİYAÇ LİSTESİ: Festival alanında kurulacak vakıf stantı,ulaşım,konaklama,nakliye giderleri,
 

PROJE ÇIKARIMI: Tanıtıma destek ve kaynak yaratma kanallarından gelir kazanılması.
 

Şanlıurfa Ceylanpınar Şanlı İlkokulu Kütüphane ve Eksikliklerin Giderilmesi Projesi

Genç Tohumluk Komitesi, Sosyal Yardımlaşma Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Yaşar Koç, Hazal Türkmen Boran, İrem Becerik, Tolga Alanyalı, Aslı Çolak

PROJENİN AMACI: Şanlıurfa Ceylanpınar Şanlı İlkokuluna kütüphane kurulması.

PROJENİN DURUMU: Şanlıurfa Ceylanpınar’da bulunan Şanlı İlkokulu, Genç Tohumluk komitesi sosyal medya hesabımızda paylaştığımız kütüphane modelimizi görerek vakfımıza mail yoluyla ulaşmıştır. Vakfımızdan kütüphane modelimizin kendi okullarında da kurulmasını talep etmiştir. Talebin değerlendirilebilmesi için vakfımıza dilekçe göndermiştir. Talep Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu ve Genç Tohumluk Komitesi tarafından değerlendirilmiştir. Okulun kütüphane ihtiyacının olduğuna karar verildikten sonra, proje yürürlüğe girmiştir. Proje Sosyal Yardımlaşma Komitesi ile yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar ardından devamlı olarak aldığımız kitap bağışlarından ilkokul düzeyi kitaplar ayrıştırılarak, birinci part kitap desteği okula gönderilmiştir. Kitap gönderimi sonrasında okul ile iletişim kurup kitaplarımızın tutanağı talep edilmiş ve imzalanmış bir şekilde vakfımızın muhasebe bölümüne iletilmiştir. Okula ikinci part kitap gönderimi sağlanacaktır. Okul kütüphanesinin masa, sandalye ve raf ihtiyacı ile de Sosyal Yardımlaşma Projesi ile çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bağışlar ile okula raf temini için bütçe gönderilmiştir. Masa ve sandalye ihtiyacını karşılamak için bağış alımına devam edilmektedir.

Şanlıurfa Ceylanpınar Mevlana Ortaokulu Projesi

Genç Tohumluk Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Yaşar Koç, Hazal Türkmen Boran, İrem Becerik

PROJENİN AMACI: Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan okulun şartlarını iyileştirmek, kütüphane projesine ve online eğitim projesine dahil etmek.

PROJENİN DURUMU: Mevlana Ortaokulundan vakfımızla iletişime geçen bir öğretmenimiz aracılığı ile okul değerlendirmeye alınmıştır. Vakıf başkanımız Pınar Ayhan ve Genç Tohumluk Komitesi başkanımız Yaşar Koç, okula ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretin ardından okulun vakfımızın desteğine ihtiyacı olduğuna karar verilmiştir. Ankara Keçiören Sınav Koleji yöneticileri ile görüşülmüştür. Bu görüşme sonrasında ZOOM üzerinden Vakıf başkanımız Pınar Ayhan, Sınav Koleji yöneticileri, Mevlana Ortaokulu müdürü, öğretmenleri ve Genç Tohumluk komitesi Yönetim ekibi olarak bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda Ankara Keçiören Sınav Koleji Mevlana Ortaokulunu kardeş okulu ilan etmiştir. İki okul arasındaki iletişimi Genç Tohumluk Komitesinin üstlenmesine karar verilmiştir. 25 Haziran 2022 tarihinde Vakıf başkanımız Pınar Ayhan, Genç Tohumluk komitesi başkanımız Yaşar Koç ve Sınav Koleji yöneticileri yüz yüze bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda hareket planı yapılmıştır. Plana göre Sınav Koleji okulların açıldığı eylül ayı itibariyle öncelikle 8.sınıf öğrencilerine kaynak kitap desteği sağlayacaktır. Ardından ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlanacaktır. Okula kırtasiye desteği yapılacaktır. Okulun kütüphane ve spor malzemeleri için de çalışmalar yapılacaktır.

Osmaniye Kızılömerli Ortaokulu Kütüphane ve Eksiklerinin Giderilmesi Projesi

Genç Tohumluk Komitesi, Sosyal Yardımlaşma Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Yaşar Koç, Hazal Türkmen Boran, İrem Becerik, Tolga Alanyalı, Aslı Çolak

PROJENİN AMACI: Osmaniye Kızılömerli Ortaokuluna kütüphane kurulması.

PROJENİN DURUMU: Osmaniye Kızılömerli Ortaokulunun vakfımıza dilekçe ile yaptığı başvuru sonucunda okulun kütüphane projesinde yer alması uygun görülmüş ve projeye başlanmıştır. Okula ortaokul düzeyi kitap gönderimi yapılmıştır. Gönderim ardından okuldan imzalı tutanak temin edilmiştir. Okulların yaz döneminin başlaması ile masa, sandalye ve kitap gönderimi için yeni dönemin beklenmesine karar verilmiştir. Okul kütüphanesinin masa ve sandalye ihtiyacı için bağış toplanmaya devam etmektedir.

Diyarbakır Bismil Anaokulu Eksiklerinin Giderilmesi Projesi

Sosyal Yardımlaşma Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Tolga Alanyalı, Aslı Çolak

PROJENİN AMACI:

Bilgisayar ve Tablet Bağışı Projesi

Genç Tohumluk Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Yaşar Koç, Hazal Türkmen Boran, Ufuk Beşenk

PROJENİN AMACI: İhtiyaç sahibi okul veya öğrencilere bilgisayar ve tablet bağışı yapılması ve elektronik atığın azaltırması.

PROJENİN DURUMU: Vakıf başkanımız Pınar Ayhan’ın Subaşı köyüne okul yaptırmak için yaptığı ziyaretler sonucunda köyde bulunan öğrencilerin özellikle pandemi döneminde eğitimden tamamen uzak kaldığı tespit edilmiştir. Pandemi ile online eğitim görmesi gereken öğrenciler bilgisayar veya tablet sahibi olmadığı için eğitim görememektedir. Genç Tohumluk Komitesi Subaşı köyünden ilham alarak bu projeye başlamıştır. Komitemiz ikinci el bilgisayar ve tablet bağışı alarak ihtiyaç sahibi öğrenci veya okullara ulaştırmaktadır. Son dönemlerde ülkemizin ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda bağışlar azalmıştır. Komite olarak bu projenin yenilenmesi ve sürdürülmesi için fırsatları değerlendiriyoruz. 

Enstrüman Projesi Bağışı Projesi

Genç Tohumluk Komitesi

Proje Yürütücüleri: Yaşar Koç, Hazal Türkmen Boran, İrem Becerik

PROJENİN AMACI: İhtiyaç sahibi okul veya öğrencilere enstrüman temin edilmesi.

 

PROJENİN DURUMU: Vakfımıza yapılan enstrüman bağışları veya gelen taleplerin tedarik edilmesi ile yürütülen projemiz ülkenin ekonomik durumunun bir sonucu olarak askıya alınmıştır.

Çevrimiçi Eğitim Projesi

Genç Tohumluk Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Hazal Türkmen Boran, Esra Özdemir, İrem Becerik

PROJENİN AMACI: İhtiyaç halinde kırsal kesimde yaşayan öğrencilere farklı branşlardan çevrimiçi eğitim sağlamak.

PROJE DURUMU: Online Eğitim Projesi 2.dönemi başarı ile tamamlanmıştır. Bu dönemde sekiz öğrenci online eğitimden faydalanmıştır. Dönemin bitişi ile bir kapanış toplantısı yapılmış ve geri dönüşler alınmıştır. Online Eğitim Projesinin 3. döneminde Tohumluk Vakfı Eğitim Komitesinden ve daha uzman kişilerden destek alınacaktır.

ÇEVRİMİÇİ EĞİTMEN LİSTESİ: Süleyman Ekiz - Coğrafya Bejna Tatlı - Coğrafya Burak Kaan Kavşut - Tarih/İnkılap Dilara Büşra Durmuş - Matematik Didem Eren – Resim Enes Tohumcu - İngilizce Hande Mumcuoğlu - İngilizce Busenur Dölarslan - İngilizce Eren Yalçın - Matematik/İngilizce Kübra Aksoy - Türkçe Yaşar Koç- Edebiyat Esra Özdemir - Matematik Aleyna Ardalı - Tarih/Türkçe/Sosyal Bilimler Nezaket - Matematik/Türkçe/İngilizce Hilal Koçyiğit - Edebiyat Ayşe Erdoğan - Matematik Zeynep Güngör - Resim Elif Göktepe - Matematik/İngilizce

Genç Tohumluk Instagram Canlı Yayın Projesi

Genç Tohumluk Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Yaşar Koç, Hazal Türkmen Boran, İrem Becerik, Ufuk Beşenk

PROJENİN DURUMU: Genç Tohumluk İnstagram hesabı üzerinden bilgili ve etkili kişilerle yapılan canlı yayınlarımızı daha önce gönüllümüz Kübra Aksoy üstlenmekteydi. Yeni dönemde bu etkinliğimize devam etmeye karar verildi. Diğer istekli gönüllülerimize de şans vermek adına canlı yayınların yeni dönem itibari ile sırayla devam etmesi uygun görüldü. Canlı yayınlarımıza konuk edeceğimiz kişilerle görüşmelerimiz devam etmektedir

Tohumluk Belgeseli / Anı Derlemesi

Genç Tohumluk Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Yaşar Koç, Hazal Türkmen Boran, İrem Becerik, Ufuk Beşenk

PROJENİN AMACI: Tohumluk Vakfının hikayeler barındıran kuruluş ve devam sürecini ulaşılabilir kılmak için bir video hazırlanması.

 

PROJENİN DURUMU: Videonun hazırlanması için görev dağılımı esaslı ekip kuruluyor. Hareket planının hazırlanması için ekip olarak ZOOM toplantısı gerçekleştirilecek.

Afet ve Acil Durum Eylem Planı Hazırlama Projesi

Sosyal Yardımlaşma Komitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Tolga Alanyalı, Aslı Çolak

PRJENİN AMACI: Afet eğitimlerini en kısa sürede tamamlayıp, köylüyü bilinçlendirmek

Vişneli Köyü Tohumluk Vişneli Köy Tiyatrosu

İzmir Gönüllüleri

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Serra Menekay, Meltem Karabağ, Ülker Orhan, Ümit Özşaşal, Hürmüz Uçargil, Esra Balandı

PROJENİN İÇERİĞİ: 

Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı'nın İzmir Kemalpaşa Vişneli Köyünde kurduğu Köy Tiyatrosu, Tohumluk Vakfı gönüllüleri Dr. Serra Menekay ve Meltem Karabağ'ın birlikte yazdıkları "DÜNYAYI KURTARACAĞIZ!" isimli oyunu, Tohumluk Vakfı gönüllüsü ve Drama öğretmeni Ülker Orhan yönetmenliğinde ve Ümit Özşaşal'ın desteği ile sahneye koyuyor.  

Vişneli Köyünden 6-60 yaşları arasında 20 oyuncunun yer aldığı iki perdelik oyun, ilk kez 30-31 Mart tarihlerinde Ankara’da ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Eko İklim Zirvesinde sahnelendi. Oyun ilk gösteriminin ardından, İzmir'in Kemalpaşa ve Bornova, Manisa'nın Demirci ve Soma ilçelerinde sahnelendi. Ayrıca 2022 sonbaharında Kaş Tiyatro Festivalinde sahnelenecek olan oyunun tüm Türkiye'de sahnelenmesi için çalışmalar sürüyor.

Oyun, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele, çevre kirliliğinin önlenmesi, doğru tarım ilkeleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının tarıma yeniden kazandırılması gibi konuları öne çıkarıyor.

DÜNYAYI KURTARACAĞIZ

Yazan: Dr. Serra Menekay - Meltem Karabağ
Yöneten: Ülker Orhan

Oyuncular: 
- Muhtar: Ali Öztürk
- Muhtarın Eşi: Selma Çuhadar
- Zeynep: Ebru Özmen
- Aksaçlı Nine: Dilek Günay 
- Felek Bey. Erdoğan Altun
- Kahveci Halime / Nurcan: Eylül Çiftçi
- Elmas: Erenay Çiftçi
- Sevgi: Hanife Özmen
- Gülsüm: Ayfer Öztürk
- Ali: Utku Daynan
- Hamit: İbrahim Kibar
- Köy Kahvesinde Oturanlar: Ömür Çiftçi, Zeynep Cengiz, Devrim Önal, Zeliha Çuhadar

Teknik Yönetmen: Ümit Özşaşal 
Suflör: Meltem Karabağ, Hürmüz Demirezer 
Dış Ses: Dr. Serra Menekay 
Görsel Seçimi ve Video: Prof. Dr. Sühan Ayhan
Bilimsel Danışman: Prof. Dr. Bülent Gülçubuk
Yapım: Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı

Vişneli Köyü Köy Duvarlarını Köyün Kadim Simgeleri ile Boyama Projesi

İzmir Gönüllüleri

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Işık Soyer, Esra Balandı

PROJENİN AMACI: Vişneli köyünün belirlenen duvarlarına köyün kadim değerlerini yansıtan figürlerde boyamalar yapmak. Vişneli köyünü turistik ziyarete açık hale getirmek.

Vişneli Köyü Atık Ayrıştırma Eğitimi 

İzmir Gönüllüleri

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Dilek Günay

PROJENİN AMACI: Köylerde doğru atık ayırma alışkanlıkları geliştirme, geri dönüşüme katkı sağlama ve çevre bilinci oluşturma.

Vişneli Köyü Saha Araştırması ve Toprak Analizi Yapılması ve Uygun Tarım Eğitimleri Planlanması 

İzmir Gönüllüleri

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: A Ufuk Beşenk

PROJENİN AMACI: Köylerde doğru tarım ilkelerini benimsetip, doğru tarım uygulamaları yaygınlaştırmak

Tohumluk Vakfı Çiğli Rotaract Klüp İşbirliği ile Köylerde Çocuk Tiyatrosu Gösterimi 

İzmir Gönüllüleri

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Tolga Alanyalı

PROJENİN AMACI: Köy ve kent arasındaki bağları güçlendirmek

Vişneli Köyü, Dereköy, Örenköy ve Nazarköy'de AKUT ile Doğada Arama Kurtarma Eğitimleri Planlanması

İzmir Gönüllüleri

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Serra Menekay, Ümit Özşaşal, Tolga Alanyalı

PROJENİN AMACI: 

Köylerde Temel Acil Yardım Eğitimleri

İzmir Gönüllüleri

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Sevim Ateş, Gül Baytan Yıldız

PROJENİN AMACI: 

Kemalpaşa Örenköy İlkokulunda Yapılması Planlanan Düzenli Eğitimler

İzmir Gönüllüleri

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Meltem Karabağ, Ümit Özşaşal

PROJENİN AMACI: